Over Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds wil ondernemers- verenigingen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente. Bij de plannen gaat het onder andere om promotie van bedrijvenlocaties / centrumgebieden, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, mobiliteit, collectieve activiteiten, een gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Ondernemend Leek

Vrij zijn in het bepalen van de belangen. Dat is wat de Leekster ondernemers willen. Daarom hebben ze de handen ineen geslagen en geregeld dat de gemeente Leek een ondernemersfonds krijgt. Met dit fonds kunnen de ondernemers zelf bepalen waar zij het gemeenschappelijk geld aan uitgeven.

Afdrukken
PDF
25
okt

11 OKTOBER 2018 INSPREKEN RAADSWERKGROEP HERINDELING

Geschreven door OVL.

11 OKTOBER 2018 INSPREKEN RAADSWERKGROEP HERINDELING

Voorzitter, geachte aanwezigen,

Ik ben Martin Weerd, vanaf de oprichting bij het Ondernemersfonds betrokken eerst als secretaris en sinds 3 jaar als Voorzitter.

Het Ondernemersfonds Van Leek (OVL) is er vanaf 1 januari 2012. Het OVL is ingericht naar zogenaamd Leidsmodel.

Het Ondernemersfonds is er gekomen uit een initiatief van de BVL (Bedrijven Vereniging Leek). Bij dit initiatief hebben zich destijds aangesloten de Handelsverenigingen van Leek, Tolbert, Zevenhuizen, Non-Profit, LTO/Boer en Natuur en andere maatschappelijke organisaties. Daarmee waren alle belanghebbenden betrokken bij de oprichting van het Ondernemersfonds. Het voltallige bestuur van de OVL bestaat uit vrijwilligers, die op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een groep van trekkingsgerechtigden daarin hebben plaatsgenomen.

Natuurlijk was er een opstartperiode noodzakelijk en waren en zijn er altijd voor– en tegenstanders van een Ondernemersfonds. Na het inrichten van de organisatie en de administratie formulieren, zijn er vanaf de oprichting in 2012 tot op heden circa 135 projectaanvragen ingediend, door de zogenaamde trekkingsgerechtigden en door het bestuur van de OVL beschikt. Daarbij zijn projecten van velerlei aard, zoals cursussen, camerabewaking, AEDs, feestverlichting etc. Met de eerder genoemde aanvragen is een bedrag gemoeid van circa € 550.000,-.

De handelsverenigingen van Leek, Zevenhuizen en Tolbert en de Non – Profit organisaties hebben optimaal gebruik gemaakt van hun trekkingsrechten in het Ondernemersfonds. De bedrijven op de industrieterreinen minder, maar dat heeft ons inziens alles te maken met de wijze waarop deze bedrijven zijn georganiseerd. Wij als bestuur hadden hierin een prominente rol verwacht van de BVL (Bedrijven Vereniging Leek), zeker als initiatiefnemer van het OVL, helaas is dat anders gelopen.

Het convenant van de OVL met de gemeente Leek eindigt (juridisch) op 31 december 2018. Medio 2019 zal het OVL worden opgeheven, nadat alle projectaanvragen financieel zijn afgehandeld. Wij als bestuur hebben inmiddels alle trekkingsgerechtigden opgeroepen hun gelden in het OVL door middel van projectaanvragen voor 31 december 2018 te gebruiken.

Wij hebben in de afgelopen jaren enkele bijeenkomsten belegd met de politieke partijen en de trekkingsgerechtigde groepen, waarbij wij de werkwijze en de stand van zaken hebben toegelicht. Met als doel een Ondernemersfonds voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019 mogelijk te maken. Immers de politiek beslist uiteindelijk over het wel of niet hebben van een Ondernemersfonds in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een vergelijking tussen de huidige methode van de OVL en een reclamebelasting is zeer zeker nuttig, om de voordelen van de huidige methode te herkennen.

Het Ondernemersfonds Van Leek stopt per 1 januari 2019. Dat betreurt het bestuur van de OVL,
en klemt des te meer omdat de gehele bestuurlijke en administratieve organisatie er staat en
al jaren als zodanig functioneert. Daarnaast is het zeker dat bijvoorbeeld Zevenhuizen, Tolbert, Non Profit, de buitendorpen,( Midwolde, Oostwold, Lettelbert en Enumatil ), maar ook organisaties en bedrijven, het zullen gaan merken dat er geen Ondernemersfonds meer is waar zij collectieve gelden uit kunnen benutten. En dat bijvoorbeeld een reclamebelasting totaal anders werkt.

Dank voor uw aandacht.

Afdrukken
PDF
17
aug

Project Feestverlichting Tolbert

Geschreven door OVL.

Het project is ingediend door HV Tolbert en de groep Ondernemers Feithspark Tolbert als een gezamenlijk project, ten laste van het budget van beide groepen.

Het project behelst het realiseren ven Feestverlichting in het centrum van Tolbert. Mede in het kader van de realisatie van een nieuwe supermarkt en de revitalisatie van het centrum.

feestverlichting tolbert1     feestverlichting tolbert2 

Het bestuur van de OVL heeft in haar ( telefonische ) vergadering van medio juli 2018 besloten een beschikking af te geven voor de projectaanvraag.

Contact gegevens

Secretariaat Stichting OVL

Alân Accountants – Adviseurs
Lorentzpark 8
9351 VJ LEEK
Postbus 101
9350 AC LEEK

IBAN : NL71RABO0152900071
BIC : RABONL2U
KvK : 53790383

Of eMail ons

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.